Krásná a blbá zároveň

Vtip: 

Manžel říká manželce:
"Já nechápu, jak můžeš být tak krásná a tak blbá zároveň."
Žena odpoví:
"Dovol abych ti to vysvětlila! Bůh mě stvořil tak krásnou, abych se ti líbila a blbou proto, aby ses líbil ty mně."