Pohostinní Pražáci

Vtip: 

Potkají se dva strejci na návsi a jeden povídá:
„Člověče, v tý Praze je to ohromný. Dají ti najíst, nechají tě vyspat a ještě ti zaplatí.”
„Tys tam byl?”
„Ne, ale moje dcera.”